GEO International Polska Sp. z o.o.

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

tel.: +48 (58) 739 61 62,
fax: +48 (58) 739 61 63,

AntiSpam is On
www.geointernational.eu

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000507008,
NIP 9571073267
kapitał zakładowy 50 000,00 zł,
kapitał wpłacony 50 000,00 zł 

 

kontakt