Z doświadczenia wiemy, że przed podjęciem decyzji o wejściu z określonym produktem na wybrany rynek, warto zapoznać się z Raportem Eksportowym, zawierającym dane rynkowe na temat produktu. Tworzymy go w porozumieniu z naszymi Partnerami obecnymi na rynkach zagranicznych - w celu eliminacji przypadkowości na wczesnym etapie projektu.

W wykonanej przez nas analizie są zawarte takie informacje jak:

  • szacunkowy wolumen eksportu/importu konkretnego produktu na wybrany rynek w ujęciu rocznym, kwartalnym, miesięcznym;
  • geograficzna struktura eksportu/importu produktów na wybrany rynek;
  • informacja dotycząca potencjalnych odbiorców produktów eksportera/importera na określonych rynkach;
  • informacja dotycząca potencjonalnych dostawców produktów eksportera/importera na określonych rynkach;
  • informacja dotycząca najczęściej stosowanych form dostaw produktów na określony rynek;
  • inna informacja istotna dla naszego Klienta