We współpracy z Klientami i Partnerami prowadzimy aktywny obrót handlowy oraz działania z zakresu outsourcingu eksportowego w ponad 30 krajach świata, w tym między innymi w : Azerbejdżanie, Hong-Kongu, Indonezji, Izraelu, Kazachstanie, Rosji, Tajwanie, Ukrainie